December 2, 2023
Chicago 12, Melborne City, USA
Tình yêu 12 con giáp

Tử vi tình duyên của 12 con giáp tháng 01/2018

Dự đoán tình duyên cho 12 con giáp: Sang năm mới, tháng mới, chỉ số tình cảm thay đổi nên vận tình duyên của 12 con giáp cũng có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, tuổi Tỵ, tuổi Thân vận đào hoa vẫn rực rỡ.

Dự đoán tình duyên cho 12 con giáp tháng 01/2018: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc) trong tháng 01/201 chỉ số tình cảm của tuổi Tý là 90 điểm. Tuổi Tý phải cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Mão. Ngày kỵ trong tháng: ngày 02,14,26. Lưu ý: Tiếp tục điều chỉnh, thừa thắng xông lên.

Dự đoán tình duyên tháng 01/2018 cho tuổi Sửu: Chỉ số tình cảm: 85điểm. Cẩn thận trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 03, 15, 27. Lưu ý: Cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng.

Dự đoán tình duyên tháng 01/2018 cho tuổi Dần: Chỉ số tình cảm: 82 điểm. Cẩn thận trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 04, 16, 28. Lưu ý: Vận thế đang đỏ, nên thừa thế xông lên.

Tuổi Mão: Chỉ số tình cảm: 89 điểm. Cẩn thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 05,17,29. Lưu ý: Cần đề cao cảnh giác.

Tuổi Thìn: Chỉ số tình cảm: 87. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 06, 18, 30. Lưu ý: Có chút khó khăn sóng gió, cần phải điều chỉnh kịp thời.

Tuổi Tỵ: Chỉ số tình cảm: 92. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 07, 19, 31. Lưu ý: Phải luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.

Tuổi Ngọ: Chỉ số tình cảm: 86. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Ngày kỵ trong tháng: ngày 08,20. Lưu ý: Cần phải tùy cơ ứng biến.


Tuổi Mùi: Chỉ số tình cảm: 73. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 09, 21. Lưu ý: Cẩn thận kéo dính thị phi tình ái, đào hoa xấu đeo bám.

Tuổi Thân: Chỉ số tình cảm: 91. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 10, 22. Lưu ý: Giữ được bình tĩnh chính là thượng sách trong mọi tình huống.

Tuổi Dậu: Chỉ số tình cảm: 74. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 11, 23. Lưu ý: Tinh thần vui vẻ, thoải mái chính là điều quan trọng nhất.

Tuổi Tuất: Chỉ số tình cảm: 88. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 12, 24. Lưu ý: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tuổi Hợi: Chỉ số tình cảm: 69. Cẩn thận khi kết hợp với tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 01, 25. Lưu ý: Cần phải điều chỉnh, ứng biến theo tình hình thực tế. 

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X