March 31, 2023
Chicago 12, Melborne City, USA
Nhân tướng học

Tướng người hình Thổ – Luận giải ngũ hình tướng

Trong cách phân loại Ngũ hành hình tướng, người ta chia tướng hình dáng người.

Read More
Nhân tướng học

Cách xem nhân tướng học chính xác cho nam nữ

Ngoài xem đường chỉ tay thì xem nhân tướng học cũng có thể dự đoán.

Read More
Nhân tướng học

Nhân tướng học là gì?

Nhân tướng học được hiểu là một cách xem bói cơ bản mà ông bà.

Read More