24 Tháng Bảy, 2024
Chicago 12, Melborne City, USA
Phong thủy

Xem ngày tốt âm lịch 2024 để cầu tài và xuất hành hanh thông

Xem ngày tốt âm lịch 2024

Theo quan niệm dân gian, những ngày trong tháng sẽ có ngày tốt và ngày xấu. Do đó, nhiều người thường lựa chọn ngày tốt để thực hiện những công việc trọng đại nhằm cầu mong đạt được nhiều may mắn. Cùng Tử Vi 12 Con Giáp tham khảo ngay những ngày tốt âm lịch 2024 nhé!

1. Xem ngày tốt tháng 3/2024 âm lịch

Ngày 10/4/2024, tức ngày 2/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày giáp thìn tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 11/4/2024, tức ngày 3/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày ất tỵ tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 15/4/2024, tức ngày 7/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày kỷ dậu tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 17/4/2024, tức ngày 9/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày tân hợi tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 22/4/2024, tức ngày 14/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày bính thìn tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 23/4/2024, tức ngày 15/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày đinh tỵ tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 27/4/2024, tức ngày 19/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày tân dậu tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 29/4/2024, tức ngày 21/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày quý hợi tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 4/5/2024, tức ngày 26/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày mậu thìn tháng mậu thìn năm giáp thìn
  Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
  Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 5/5/2024, tức ngày 27/3/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày kỷ tỵ tháng mậu thìn năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

2. Xem ngày tốt tháng 4/2024 âm lịch

Ngày 11/5/2024, tức ngày 4/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày ất hợi tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 13/5/2024, tức ngày 6/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày đinh sửu tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 18/5/2024, tức ngày 11/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày nhâm ngọ tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
  Ngày Đạo Tặc: rất xấu, xuất hành bị hại, mất của
  Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 19/5/2024, tức ngày 12/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày quý mùi tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
  Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
  Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 23/5/2024, tức ngày 16/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày đinh hợi tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 25/5/2024, tức ngày 18/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày kỷ sửu tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 30/5/2024, tức ngày 23/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày giáp ngọ tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Đạo Tặc: rất xấu, xuất hành bị hại, mất của
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 31/5/2024, tức ngày 24/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày ất mùi tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 4/6/2024, tức ngày 28/4/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày kỷ hợi tháng kỷ tỵ năm giáp thìn
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

3. Xem ngày tốt tháng 5/2024 âm lịch

Ngày 6/6/2024, tức ngày 1/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày tân sửu tháng canh ngọ năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đạo: xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 8/6/2024, tức ngày 3/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày quý mão tháng canh ngọ năm giáp thìn
  Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
  Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 18/6/2024, tức ngày 13/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày quý sửu tháng canh ngọ năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 25/6/2024, tức ngày 20/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày canh thân tháng canh ngọ năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 26/6/2024, tức ngày 21/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày tân dậu tháng canh ngọ năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 30/6/2024, tức ngày 25/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày ất sửu tháng canh ngọ năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đạo: xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 2/7/2024, tức ngày 27/5/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày đinh mão tháng canh ngọ năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

4. Xem ngày tốt tháng 6/2024 âm lịch

Ngày 9/7/2024, tức ngày 4/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày giáp tuất tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Túc: cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 10/7/2024, tức ngày 5/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày ất hợi tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 14/7/2024, tức ngày 9/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày kỷ mão tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 16/7/2024, tức ngày 11/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày tân tỵ tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 21/7/2024, tức ngày 16/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày bính tuất tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Túc: đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 22/7/2024, tức ngày 17/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày đinh hợi tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 26/7/2024, tức ngày 21/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày tân mão tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 28/7/2024, tức ngày 23/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày quý tỵ tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 2/8/2024, tức ngày 28/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày mậu tuất tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Túc: cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 3/8/2024, tức ngày 29/6/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày kỷ hợi tháng tân mùi năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

5. Xem ngày tốt tháng 7/2024 âm lịch

Ngày 4/8/2024, tức ngày 1/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày canh tý tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 5/8/2024, tức ngày 2/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày tân sửu tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 9/8/2024, tức ngày 6/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày ất tỵ tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 11/8/2024, tức ngày 8/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày đinh mùi tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 16/8/2024, tức ngày 13/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày nhâm tý tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 17/8/2024, tức ngày 14/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày quý sửu tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 21/8/2024, tức ngày 18/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày đinh tỵ tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 23/8/2024, tức ngày 20/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày kỷ mùi tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 28/8/2024, tức ngày 25/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày giáp tý tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 29/8/2024, tức ngày 26/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày ất sửu tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 2/9/2024, tức ngày 30/7/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày kỷ tỵ tháng nhâm thân năm giáp thìn
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

6. Xem ngày tốt tháng 8/2024 âm lịch

Ngày 4/9/2024, tức ngày 2/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày tân mùi tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 6/9/2024, tức ngày 4/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày quý dậu tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 11/9/2024, tức ngày 9/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày mậu dần tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đạo: xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 12/9/2024, tức ngày 10/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày kỷ mão tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 16/9/2024, tức ngày 14/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày quý mùi tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 18/9/2024, tức ngày 16/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày ất dậu tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Thương: xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 23/9/2024, tức ngày 21/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày canh dần tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 24/9/2024, tức ngày 22/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày tân mão tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 28/9/2024, tức ngày 26/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày ất mùi tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 30/9/2024, tức ngày 28/8/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày đinh dậu tháng quý dậu năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

7. Xem ngày tốt tháng 9/2024 âm lịch

Ngày 7/10/2024, tức ngày 5/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày giáp thìn tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 8/10/2024, tức ngày 6/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày ất tỵ tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 12/10/2024, tức ngày 10/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày kỷ dậu tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 14/10/2024, tức ngày 12/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày tân hợi tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Túc: cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 19/10/2024, tức ngày 17/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày bính thìn tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 20/10/2024, tức ngày 18/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày đinh tỵ tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 24/10/2024, tức ngày 22/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày tân dậu tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 26/10/2024, tức ngày 24/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày quý hợi tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Túc: đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 31/10/2024, tức ngày 29/9/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày mậu thìn tháng giáp tuất năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

8. Xem ngày tốt tháng 10/2024 âm lịch

Ngày 2/11/2024, tức ngày 2/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày canh ngọ tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 3/11/2024, tức ngày 3/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày tân mùi tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 7/11/2024, tức ngày 7/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày ất hợi tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 9/11/2024, tức ngày 9/10/2024 âm lịch

Ngày trong tuần: Thứ Bảy
Ngày đinh sửu tháng ất hợi năm giáp thìn
Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 14/11/2024, tức ngày 14/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày nhâm ngọ tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 15/11/2024, tức ngày 15/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày quý mùi tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 19/11/2024, tức ngày 19/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày đinh hợi tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 21/11/2024, tức ngày 21/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày kỷ sửu tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 26/11/2024, tức ngày 26/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày giáp ngọ tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 27/11/2024, tức ngày 27/10/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày ất mùi tháng ất hợi năm giáp thìn
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

9. Xem ngày tốt tháng 11/2024 âm lịch

Ngày 3/12/2024, tức ngày 3/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày tân sửu tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 5/12/2024, tức ngày 5/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Năm
 • Ngày quý mão tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 10/12/2024, tức ngày 10/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày mậu thân tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 11/12/2024, tức ngày 11/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày kỷ dậu tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 15/12/2024, tức ngày 15/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày quý sửu tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Hầu: xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 17/12/2024, tức ngày 17/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày ất mão tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đạo: xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 22/12/2024, tức ngày 22/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày canh thân tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 23/12/2024, tức ngày 23/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày tân dậu tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Hầu: xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 27/12/2024, tức ngày 27/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày ất sửu tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 29/12/2024, tức ngày 29/11/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày đinh mão tháng bính tý năm giáp thìn
 • Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

10. Xem ngày tốt tháng 12/2024 âm lịch

Ngày 31/12/2024, tức ngày 1/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Ba
 • Ngày kỷ tỵ tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 5/1/2025, tức ngày 6/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày giáp tuất tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 6/1/2025, tức ngày 7/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Hai
 • Ngày ất hợi tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 10/1/2025, tức ngày 11/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày kỷ mão tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 12/1/2025, tức ngày 13/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Chủ Nhật
 • Ngày tân tỵ tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Huyền Vũ: xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 17/1/2025, tức ngày 18/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày bính tuất tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 18/1/2025, tức ngày 19/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Bảy
 • Ngày đinh hợi tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 22/1/2025, tức ngày 23/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Tư
 • Ngày tân mão tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 24/1/2025, tức ngày 25/12/2024 âm lịch

 • Ngày trong tuần: Thứ Sáu
 • Ngày quý tỵ tháng đinh sửu năm giáp thìn
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Trên đây là tổng hợp những ngày tốt âm lịch 2024 dành cho bạn tham khảo. Hy vọng qua những thông tin trên sẽ hữu ích, giúp bạn chọn lựa được ngày tốt để làm mọi việc thuận lợi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *